ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA
zawartej drogą elektroniczną
Paczkę ze zwracanym produktem, paragonem (lub jego kopią) oraz niniejszym formularzem
(podpisanym i wypełnionym) prosimy kierować na adres:
Silky Bloom

ul. Strzelecka 28/2

63-800 Gostyń


Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna następujących produktów nabytych w Państwa sklepie
internetowym pod adresem https://silkybloom.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa produktu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres, na który zostało wysłane zamówienie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Forma płatności: PayU/Przelew bankowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer konta do zwrotu środków
……………………………………………………….
Podpis odstępującego od umowy
Powód zwrotu:
☐ produkt wadliwy
☐ niewłaściwy rozmiar
☐ produkt niezgodny z oczekiwaniami
E-mail kontaktowy w sprawie zwrotów: silkybloom.kontakt@gmail.com
Telefon kontaktowy w sprawie zwrotów: +48 690449540